Persoonlijke Ontwikkeling     Sip Kruze  
     

Mental training en coaching heeft een aantoonbaar positief effect op sportprestaties. Zowel sporter, coach als team hebben er baat bij.

Een sporter zoekt een flow; zijn acties lijken dan als vanzelf te gaan. In die flow komen is alleen mogelijk als de sporter mentaal vrij is in zijn acties. De zogenaamde Nu-beleving staat daarbij centraal; deze focus op de directe actie vereist een hoge mate van concentratie. Ik heb deze aanpak samengebracht in een werkboek. Hierin wordt het vergroten van de mentale weerbaarheid stap voor stap uitgewerkt. In elf modules, die bestaan uit een praktijk- en een theoriegedeelte, wordt er gewerkt aan de Nu-beleving. Maar ook lichaamssignalen, de verbinding tussen het fysieke en het mentale en kritiek als groeimogelijkheid zijn onderwerpen die aan bod komen. Daarnaast maakt teamvorming een wezenlijk deel uit van het werkboek waardoor er wordt toegewerkt naar het moment dat flow binnen bereik is.

Training betekent veel herhalen; dat geldt zeker (ook) voor mentale training. Dat daarbij gewerkt wordt met spel(voetbal)vormen is vanzelfsprekend; deze vormen sluiten het beste aan bij de belevingswereld van de sporter. Iedere sporter heeft baat bij een persoonlijke aanpak. Het herkennen en analyseren van iemands persoonlijkheid vormt daarbij de basis voor mentale ontwikkeling. Een trainer/coach doet dit vaak intu?tief; een meer gestructureerde en professionele aanpak verbetert dit proces.

Teamdynamiek kent in principe dezelfde uitgangspunten als een persoonlijke benadering. Ook hier is het herkennen en erkennen van de groepskenmerken een eerste stap. De zo gestarte verbeterprocessen vormen een startpunt voor professionaliteit. Een trainer/coach staat voor de taak het dynamische groepsproces van zijn team te managen. Daarbij moet hij te allen tijde de regie kunnen houden. Het mentale proces mag nooit losgekoppeld worden van het totale trainingsproces. Het is een onlosmakelijk verbonden aspect van het geheel.

Training en coaching zijn verschillende processen. Waar bij training een ontwikkeling wordt bewerkstelligd door te herhalen is bij coaching de reflectie op het eigen functioneren kernpunt. Coaching van het mentale richt zich dus vooral op de trainer/sporter waarbij zijn mentale weerbaarheid en inzicht centraal staat. Training en coaching vragen dus een andere aanpak van de trainer/coach.

Bij jeugdtrainers lopen mentale- en pedagogische processen vaak parallel. Niet alleen wat je zegt maar ook hoe Het met elkaar over het wat en hoe in gesprek komen is een stap voorwaarts. Voor een aantal clubs verzorg ik een aantal keren per jaar over dit thema workshops. Daarnaast blijven de individuele gesprekken met trainers en spelers een belangrijke voedingsbron voor hen en mij.

In sommige gevallen wil ik uw Nar zijn. Met respect voor de ander open kunnen zeggen wat ik zie. Vaak een voorwaarde tot verandering.

Contact
Sip Kruze
Sanderij 21
7491 GX Delden
tel: 06 51 42 15 14
email: Sip@kruze.nl

KvK  06061294
BTW 020057040B01

Copyright Sip Kruze, realisatie website www.datafact.nl